0 /10

The Enforcer (2022) ผู้บังคับคดีต้องเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยเด็กสาวคนหนึ่งที่เขาเป็นเพื่อนกับหัวหน้าสาวที่เสียชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทางไซเบอร์